موانع رسیدن به توافق

قضاوت شتابزده راه حل ها حتی در مذاکرات به ظاهر بی اهمیت هم به راحتی پیدا نمی شوند. قضاوت شتابزده درست نیست.پس از قضاوت زمانی برای تخیل باقی نمی ماند که به دنبال راه حلهای ممکن بگردد.مذاکره اصولی و درست نیازمند تفکر منطقی است و جایی برای نقطه نظرهای بی سروته نیست. برای آنکه بی ...
بیشتر بخوانید

پایه های تصمیم گیری در مذاکره

در همه ی مذاکره ها یک چیز مشترک وجود دارد که آن هم موضوع تصمیم گیری است محال است مذاکره ای را پیدا کنید که در آن موضوع تصمیم گیری مطرح نباشد.شما در خرید و فروش محصول یا خرید و فروش یک خدمت،درمورد بستن قرارداد با یک شرکت،در هنگام صحبت با یک جنس مخالف یا ...
بیشتر بخوانید

تکنیک هایی در مذاکره

تکنیک اولین پیشنهاد در مذاکره اولین تکنیکی که در این نوشته قصد دارم با شما مطرح کنم این است که اگر قرار است پیشنهادی رد و بدل شود این است که تحت هیچ شرایطی شما اولین پیشنهاد دهنده نباشید. به این معنی که اگر شما هر پیشنهادی بدهید شخص مقابل قصد دارد بر اساس آن ...
بیشتر بخوانید

اگر قدرتشان بیشتر بود چه؟

همیشه در مذاکره ها برنامه ها طبق خواسته های ما پیش نمیرود وگاه کار به جاهای سخت می رسد ولی کسانی در این شرایط موفق خواهند شد که خود را برای هر چیزی آماده کرده باشند. اگر کسانی که با آنها مذاکره می کنید همه ی اهرم ها را در اختیار داشته باشند هیچ روشی ...
بیشتر بخوانید
سطح اختیارات افراد مذاکره کننده

سطح اختیارات افراد مذاکره کننده

اختیارات غیر واقعی یکی از فریب های عمدی در مذاکره ها هستند.گاه برخی افراد در جلسات طوری صحبت میکنند که شما فکر میکنید آن شخص اختیار تام و کامل دارد در حالی که ممکن است چنین نباشد.ممکن است وقتی با این افراد به توافق رسیدید به شما بگویند که اجرای موضوعات پیمان نیازمند توافق شخص ...
بیشتر بخوانید